SPEL I STUGA OCH SALONG

Maans & Puurtinen, fioler och sång

 

Musik som går genom tiden

Den tvåspråkiga konserthelheten presenterar pärlor ur Egentliga Finlands folkmusik och lyfter fram värdefullt arkivmaterial till dagens lyssnare. Spel i stuga och salong har inspirerats av den rika musiktraditionen i Egentliga Finland på 1700-1800-talet. Musiken går genom tiden. Idag liksom förr, talar musiken hjärtats och känslornas språk och den fungerar som medel för samvaro samt växelverkan. Arkivens skattkammare innehåller musik som haft en betydelse i människornas liv; musik till såväl vardag som fest, melodier om liv och leverne i både sorg och glädje.

Skärgårdens, byarnas och städernas musik lever i naturlig växelverkan med varandra i språk, tid och kultur. Gränserna mellan folk- och salongsmusik är vaga. På 1800-talet var det för en Kimitopräst som tidigare spelat i Musikaliska Sällskapets orkester naturligt att spela till dans för byns ungdom vid sin prästgård om söndagarna. Konsertens musik har arrangerats av musikerna och framförs med två fioler och sång på både finska och svenska. Spelmansmusiken och folksången bildar ett mångsidigt känslouttryck i allt från medeltidsballader och menuetter till polkor och valser. Den tvåspråkiga konserthelheten med dräktdesign av Marjo Haapasalo lämpar sig för framförande i olika utrymmen och vid varierande tillfällen. Konsertens längd ca 1 h.

Marianne Maans är en professionell folkmusiker och sakkunnig inom den finlandssvenska folkmusiken. Hon har sedan slutet av 1990-talet verkat mångsidigt som musiker och förverkligat olika musikaliska projekt.

Marjaana Puurtinen är en drivande kraft inom folkmusiken i Egentliga Finland. Hon har bl.a. ansvarat för musiken till flera större dansverk.

I konsertens förarbete har musikerna gått igenom material bestående av tusentals noter och inspelningar från tryckta källor och arkiv vid Sibeliusmuseum, Finska litteratursällskapet, Nationalbiblioteket samt Svenska litteratursällskapet i Finland.